Канонічні «музичні сюжети» ставали у Бортнянського лише матеріалом для обробки. Скорочення мелодики піснеспівів, спрощення їх ритміки, впровадження народних поспівок, підпорядкування мелодики мажору й гармонічному мінору (замість діатонічного церковного звукоряду), а також розміреному метро-ритмові зробили аранжировки стрункими й лаконічними. Разом з тим композитор зумів узагальнити такі характерні риси розспівів, як: перемінність ладових устоїв (знаменний розспів); речитативність (грецький), розспівність (болгарський); чергування речитативності й розспівності (знаменний і київський); тенденція до метро-ритмічної організованості (київський, знаменний); інтонаційна спорідненість з кантами й народно-побутовою музикою XVII-XVIII століть (знаменний, київський, болгарський, грецький); мажорний і мінорний нахили (ті самі розспіви).

Усвідомлення потенціальних можливостей давніх розспівів і розкриття їх сучасними музично-технічними засобами дозволили Бортнянському збагатити співацьку практику високохудожніми творами.

Серед аранжировок Бортнянського бачимо більше обробок піснеспівів київського і менше – грецького, знаменного й болгарського розспівів, і це невипадково. Значною мірою тут виявився вплив українських півчих, які займали видне місце як у керівництві капели, так і серед її виконавців. Кожний хорист був знайомий з українськими стихирами, тропарями, кондаками, ірмосами та іншими видами церковних творів1.

Більшість аранжированих Бортнянським мелодій зустрічається в рукописних і друкованих співацьких книжках XVI-XVIII ст. («Октоихи», «Праздники», «Ирмологии», «Обиходы»). Найширше вони представлені в «Обиходе нотного церковного пения», виданому в 1772 році (197), хоч там є і не всі. Так, піснеспів «Под твою милость», який числиться у композитора під грецьким розспівом, взагалі відсутній в «Обиході» в будь-якому розспіві.

А. Преображенський вважає помилковим віднесення даного розспіву до грецького, відзначаючи, що в крюкових записах мелодія відсутня, а з початку XVII століття зустрічається «в уніатських рукописах... то зі слов’янським, то з польським текстом» («Pod twoja obrone»). Ця

___________________

  1. Див. праці М. Потулова та М. Успенського.

105

Д.С. Бортнянський (головна)

Лічильники

Яндекс.Метрика

Украина онлайн Каталог сайтов «ua24.biz» Белый каталог сайтов каталог сайтов ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины Каталог сайтів України Безкоштовний каталог сайтів