ЗМІСТ

Від автора ___ З

Розділ І. До історії дослідження біографії Д. Бортнянського ___ 5

Розділ II. До питання про дату народження композитора. Дитячі роки. Глухів. Петербурзька співацька капела ___15

Розділ III. Вдосконалення знань за кордоном. Твори «італійського» періоду ___ 31

Розділ IV. Художні інтереси. М.С. Березовський. Хори на латинські та німецькі тексти ___ 43

Розділ V. Повернення до Петербурга. Вокально-інструментальна та оперна творчість ___ 52

Розділ VI. Творча діяльність та організація хорової справи у Петербурзькій співацькій капелі ___ 72

Розділ VII. Хорові твори. «Проект про віддрукування давньоруських піснеспівів» ___ 91

Розділ VIII. Кантати і гімни ___ 114

Розділ IX. Сучасники про Бортнянського. Останні дні. Зв’язки з Україною ___ 125 Список використаної літератури ___ 137

Владимир Федорович Иванов

ДМИТРИЙ БОРТНЯНСКИИ (На украинском языке)

Издательство «Музична Україна»

Государственного комитета Украинской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли

Редактор Л.М. Мокрицька. Художник О.П. Бойко. Художній редактор К.Ф. Контар. Технічний редактор А.А. Донець. Коректори І.В. Зінченко, Л.О. Рубінська, А.Г. Савчук, Г. м. Вільховська. Інформ. бланк № 934. Здано, на виробництво 23.04.80. Підписано до друку 29.08.80. БФ 39519. Формат 84х10871/32. Папір друкарський № 1. Гарнітура літературна. Спосіб друку високий. Умовно-друк. арк. 7,56+0,94 ч/б вкл. Обл.-видавн. арк. 8,06+0,71 ч/б вкл. Тираж 6000. Зам. № 133. Ціна 1 крб. Видавництво «Музична Україна» Державного комітету Української PCP у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, 252004, Київ, Пушкінська, 32. Книжкова фабрика «Жовтень» РВО «Поліграфкнига» Держкомвидаву УРСР, 252053, Київ, Артема, 25.

144

Д.С. Бортнянський (головна)

Лічильники

Яндекс.Метрика

Украина онлайн Каталог сайтов «ua24.biz» Белый каталог сайтов каталог сайтов ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины Каталог сайтів України Безкоштовний каталог сайтів