музики Бортнянського з творами тогочасних західноєвропейських композиторів, бо це є темою спеціального дослідження. Лише побіжно торкнулися ми й проблеми стилю світських музичних жанрів у творчості Д. Бортнянського, що зумовлено браком нотного матеріалу і недостатньою вивченістю біографії композитора, зокрема тих її сторінок, що пов’язані з діяльністю Бортнянського у Петербурзі.

У книжці широко використано матеріали і документи Державної Публічної бібліотеки ім. М. Салтикова-Щедріна (ДПБ), Архіву Ленінградського відділення історії АН СРСР (АЛВІ), Інституту російської літератури в Ленінграді (ІРЛІ), Науково-дослідного інституту театру, музики й кінематографії (НДІТМК), Державного музею міської скульптури в Ленінграді (ДММС), Державного будинку-музею П.І. Чайковського в Клину (ДБМЧ), Державного історичного музею в Москві (ДІМ), Державного Центрального музею музичної культури ім. М.І. Глінки (ДЦММК), Державної бібліотеки СРСР ім. В.І. Леніна (ДБЛ), Центрального державного історичного архіву СРСР в Ленінграді (ЦДІА СРСР), Центрального державного архіву літератури та мистецтва СРСР (ЦДАЛМ), Центрального державного архіву древніх актів (ЦДАДА), Центрального державного воєнно-історичного архіву СРСР (ЦДВІА), а також рукописного відділу Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського АН УРСР (ІМФЕ), Центральної наукової бібліотеки АН УРСР (ЦНБ), Центрального державного історичного архіву УРСР в Києві (ЦДІА УРСР), Чернігівського державного обласного історичного архіву (ЧДОІА).

Автор висловлює щиру вдячність усім, хто допомагав йому в написанні цієї праці.

4

Д.С. Бортнянський (головна)

Лічильники

Яндекс.Метрика

Украина онлайн Каталог сайтов «ua24.biz» Белый каталог сайтов каталог сайтов ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины Каталог сайтів України Безкоштовний каталог сайтів український каталог