Свою фантастичну драму Леся Українка вирішила в глибоко реалістичному плані. Розповідаючи про кохання казкової лісової істоти Мавки до простого сільського парубка Лукаша, поетеса дала високе художнє втілення теми суперечності між покликанням людини, її творчими устремліннями та буденною реальністю, справжньою поезією життя і дріб’язковим животінням, засудила тогочасне класове суспільство. Ця суперечність лягла в основу музичної драматургії опери Кирейка.

Над лібретто композитор працював сам. Враховуючи специфіку жанру опери, він змушений був зробити в тексті необхідні скорочення. Так, він вилучив пролог, який не мав вирішального значення для розвитку сюжету. Щоправда, в першому варіанті опера мала хореографічний пролог (це була пантоміма лісних створінь), та композитор скоро відмовився від нього. Музика ж цього епізоду залишилась як симфонічний вступ. У процесі роботи над лібретто було вилучено також ряд другорядних дійових осіб (Водяник, «Той, що греблі рве» та ін.). Немає в опері і такого персонажу драми-феєрії, як Лукашева Доля; текст її монологу в четвертій дії вдало використано для арії Лукаша «Ой, загублена доле».

Всі ці зміни не перешкодили розкриттю основної ідеї твору. Композитор чуйно й обережно поставився до поетичного тексту літературного першоджерела, що зі схваленням було відзначено пресою.

Головними дійовими особами та носіями гуманістичної ідеї виступають в опері Мавка й Лукаш. Саме через їх взаємини з навколишнім світом розкривається ідейний зміст твору.

В образі Мавки втілено народно-поетичні уявлення про ідеал, про найкращі духовні якості людини: любов до природи й мистецтва, щирість і духовну чистоту, здатність до самопожертви заради щастя інших. Лукаш і дядько Лев, обидва з добрим і щедрим серцем, не можуть, однак, протистояти натискові зла.

Образи матері Лукаша й Килини уособлюють активне зло. В них зосереджено негативні сторони людської натури, що розвинулись за умов буржуазного суспільства. Не в змозі подолати сильної волі Матері й Килини, Лукаш зраджує Мавку, а значить, зраджує свій ідеал і своє покликання.

У музиці основний конфлікт виражено через протиставлення двох інтонаційних сфер. Обидві вони тісно пов’язані з національною фольклорною мелодикою, та жанрова основа їх відмінна: в музичній характеристиці, наприклад, Мавки все ґрунтується на інтонаціях української ліричної пісні й романсу, а в партіях Матері й Килини на перший план виступають мелодико-ритмічні звороти побутових і танцювальних пісень.

Тісний зв’язок опери з народнопісенними джерелами зумовлений у першу чергу особливостями самого твору Лесі Українки. Поетеса сама записала на Волині шістнадцять народних мелодій і награвань, які, на її думку, слід було б використати у спектаклі. Кирейко скористався з тих цінних записів, і чотири оригінальних наспіви лягли в основу найважливіших

16

Віталій Кирейко (головна)

Лічильники

Яндекс.Метрика

Украина онлайн Каталог сайтов «ua24.biz» Белый каталог сайтов каталог сайтов ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины Каталог сайтів України Безкоштовний каталог сайтів український каталог