«Паду чолом до скелі…» на слова Д. Січинського.

Солоспів «Паду чолом до скелі…» Січинський написав у 1907 році на власний текст. Як можна судити з нього, в останні роки життя він тяжів до поезії з асиметричною будовою строф, з частково відсутнім римуванням:

Припаду до землі.

Сірий ранку, бліда туго.

Блідне дух мій молодий –

Білий світе поранку.

Що се, горе? Що мені?

Глянув в світ я, в людську долю

Сльоза стрілась з сльозонькою

Прокинула щастя в сні,

Прокинула щастя в сні.

Асиметричність вірщової строфи (п’ятий рядок першої, повтор п’ятого й шостого – другої) зумовлюють наскрізність музичного розвитку цієї драматичної мініатюри-монологу. Після драматичного вступу (Vivo, e moll, 2/4) різко змінюється темп викладу (Ttanquillo). Образ ліричного героя розкривається засобами аріозної декламаційності, забарвленої елементами відвертої патетики

Друга строфа («Що се? Небо біснувате!») починається у високій теситурі (g2) низхідним секвенційним мотивом, який не цілком адекватно відтворює драматичний характер віршового тексту, з повтором заключного рядка «покинула щастя в сні», вміщеного в умови різних мелодичних фраз. На жаль, мелодика недостатньою мірою відповідає розкриттю трагічного змісту поетичного тексту. У кульмінації солоспіву автор, усвідомлюючи безмежність людського горя, намагається підкреслити її повторенням останнього рядка строфи, та, на жаль, не підкріпленого музично-виразовими засобами.

Другий варіант аналізу «Паду чолом до скелі…»

(1907 р.)

Відсутність у рукописах Д. Січинського прізвища автора поетичних рядків названого солоспіву спонукала дослідників його творчості до визнання авторства самого композитора. Як вважають фахівці, це — найслабша творча робота композитора, в якій присутня «манірність, а саме: повторення слів і цілих рядків на ті самі музичні мотиви або фрази». [Витвщький В. Цит. вид. — С. 100.] На думку В. Витвицького, так вважав і сам Д. Січинський, оскільки ніколи не згадував про твір і навіть не подав до каталогу своїх пісень у листі до Я. Вінцковського. [Ярослав Вінцковський — український композитор (1880-1958), відомий під псевдонімом Я. Ярославенко, був власником видавництва «Торбан», у якому вийшла друком більша частина творів Січинського (лист зберігається в архіві НТШ у Львові).]

Душевний неспокій і драматизм, характерні для творчості Д. Січинського, в названому романсі мають соціальне забарвлення: людина споглядає з висоти скелі існуючу

несправедливість. Вразлива душа митця надто болісно реагує на навколишній світ і реалії мізерності буття.

Щемлива тривога риторичних запитань, поставлених композитором, у мелодії твору розкривається пунктирним ритмом коротких музичних фраз, динамічними контрастами і дрібними тривалостями нот, логічне розв’язання яких завершується кульмінацією-усвідомленням людського горя.

У музичному супроводі переважає акордова фактура, яка підкреслює трагізм і розчарування митця.

Твір написаний для високого і міцного голосу, з широким діапазоном, що передбачає гнучку техніку голосоведення, емоційну насиченість фраз і виконавську зрілість.


Лічильники

Яндекс.Метрика

Украина онлайн Каталог сайтов «ua24.biz» Белый каталог сайтов каталог сайтов ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины Каталог сайтів України Безкоштовний каталог сайтів