У мене був коханий рідний край (аналіз твору)

Солоспів «У мене був коханий рідний край» (до мінор), як і солоспів «Із сліз моїх» на слова німецького поета-романтика, є чудовою лаконічною мініатюрою, яка розпочинається розгорнутим фортепіанним вступом поепічному зосередженого, маршового характеру в динаміці mp

У мене був коханий рідний край

Унісонний виклад першого речення вступу, написаного у формі періоду наскрізного розгортання (32 тт. 1-8), змінює акордовий виклад другого, який підготовляє драматично-трагедійне звучання поетичного тексту. У перекладі А. Кримського він виглядає так:

У мене був коханий, рідний край,

В моїм вікні шумів гіллястий дуб, фіалками цвів май,

Та то вві сні!

Я мову чув там рідную свою

І хтось мені щирісінько сказав по нашому: «Люблю!»,

Та то вві сні! У музичному тексті композитор оригінально перегруповує поетичні рядки, коли три із них утворюють одну музичну строфу, що відповідає періоду. Крім того, він повторює в завершенні останній рядок у вкороченому варіанті: «щирісінько сказав по нашому: «Люблю!», та то вві сні!», що сприяє створенню драматизації образу. Фраза-мотив «Та то вві сні!», яка завершує кожну строфу, інтонується по-різному. В завершенні першого періоду, перше речення якого розпочинається зміненим повтором інтонацій вступу, ця фраза звучить патетично (тт. 14-16), неначе мотив-питання, з квартовим підйомом і м’яким низхідним рухом інтонації.

У другому періоді, що починається з паралельної тональності (мі бемоль мажор), як і першому, вокальна партія починається висхідною квартовою інтонацією. Фортепіанний супровід більш фактурно збагачений, але на початку втрачає гостро пунктовану фігуру в супроводі (на словах тексту, де йдеться про «мову чув там рідную свою»). Модулюючи в тональність домінанти (соль мінор), мотив-рефрен «Та то вві сні!» вже позбавлений попередньої афектації, він звучить у динаміці ріаnо, щоправда, на попередньому звуковисотному рівні, ніби констатуючи марність сподівань поета (тт. 23-24). У доповненні, яке завершує другий період (і романс загалом), Д. Січинський повторює плавно низхідний мелодичний контур колись запитальної фрази, що ніби залишилась примарно повтореною. В завершенні вона звучить квінтою нижче у тій самій динаміці (тт. 27–28).

Отже, у солоспіві «У мене був коханий рідний край» Д. Січинський створив мініатюру непересічного художнього змісту, втілену в формі наскрізного розгортання. Виважений, психологічно тонкий підхід до поетичного тексту (його повтори, усічення початку фраз) дозволили йому створити неперевершений образ самотнього митця, який живе у роздвоєному світі – реальному і водночас ілюзорному.


Лічильники

Яндекс.Метрика

Украина онлайн Каталог сайтов «ua24.biz» Белый каталог сайтов каталог сайтов ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины Каталог сайтів України Безкоштовний каталог сайтів