А

Афектів теорія

        
  •        Афектів теорія (від лат. affectus – душевне хвилювання, пристрасть) – система музично-естетичних поглядів, поширених в XVII-XVIII ст., за якими музика змальовує людські почуття (афекти) і керує ними. Теоретичні праці з афектів теорії містять не тільки класифікацію почуттів, але й нормативні рекомендації щодо афективного впливу на людину певних ладів, ритмів, тональностей, музичних форм, стилів тощо. Позитивною стороною афектів теорії був захист природності та правдивості емоційної виразності музики, боротьба проти вузького техніцизму та відриву від людської сутності.


Музика. Словник-довідник. - Вид. 2-ге, переробл. і доп. - Тернопіль: Навчальна книга. - Богдан, 2009. - 352 с.

Поділитися з друзями

Лічильники

Яндекс.Метрика

Украина онлайн Каталог сайтов «ua24.biz»