А

Артикуляція

        
  •        Артикуляція (лат. articulatio – розчленування, від articulo – членувати, розчленовано вимовляти) – Спосіб виконання звуків під час співу або гри на музичному інструменті. Існує три види артикуляції: зв’язану ( legato ), роздільну ( non legato ), і коротку ( staccato ) з великою кількістю градацій в кожному виді. В нотопису артикуляція передається за допомогою слів ( legato, non legato, legatissimo, pizzicato, tenuto, portato, staccatissimo, legato secco, glissando, portamento тощо) або відповідними графічними позначками - лігами, крапками, рисками, акцентами і.т.д .
  • Чітке, виразне вимовляння голосних у співі, яке залежить від способу організації роботи голосового апарату. Вимовляння приголосних у співі називаеться дикцією.


Музика. Словник-довідник. - Вид. 2-ге, переробл. і доп. - Тернопіль: Навчальна книга. - Богдан, 2009. - 352 с.

Поділитися з друзями

Лічильники

Яндекс.Метрика

Украина онлайн Каталог сайтов «ua24.biz»