А

Атональна музика

        
  •        Атональна музика (від гр. а – заперечення та tonos – тон) – музика, створена поза ладових та гармонічних зв’язків. Принцип атональної музики полягає у рівноправності усіх тонів, відсутності тяжіння між ними та ладового центру, що їх об’єднує. Атональна музика не визнає контрасту консонансу і дисонансу та необхідності їх розв’язування, вимагає відмови від функціональної гармонії, виключає можливість модуляцій. Атональна музика на початку ХХ ст. дістала впровадження в творчості А. Берга, А. Веберна, А. Шенберга, Й. Хауера і є основою різноманітності виражальних засобів музичного авангардизму.


Музика. Словник-довідник. - Вид. 2-ге, переробл. і доп. - Тернопіль: Навчальна книга. - Богдан, 2009. - 352 с.

Поділитися з друзями

Лічильники

Яндекс.Метрика

Украина онлайн Каталог сайтов «ua24.biz»