А

Авангардизм

        
  •        Авангардизм (від фр. awant - вперед та garde – варта, загін) - узагальнююча назва течій сучасного музичного мистецтва, якому притаманний розрив з традиціями класичної музики, пошук нових форм та виражальних засобів, який інколи перетворюється в самоціль. До А. в музиці належать алеаторика, додекафонія, електронна, пуантилістична, сонористична, конкретна та ін. музика. Найвідоміші представники А. - Л. Беріо, С. Буссоті, П. Булез, Л. Ноно, П. Шеффер, К. Штокгаузен та ін.


Музика. Словник-довідник. - Вид. 2-ге, переробл. і доп. - Тернопіль: Навчальна книга. - Богдан, 2009. - 352 с.

Поділитися з друзями

Лічильники

Яндекс.Метрика

Украина онлайн Каталог сайтов «ua24.biz»