Г

Галантний стиль

        
  •        Галантний стиль (від фр. galante – вишуканий) – стиль європейської музики XVII ст., який відзначався ясністю. доступністю та вишуканістю. Прикрашена мелізмами мелодія супроводжувалася простою і прозорою гармонією. Представники Г.С.-Ф. Куперен, Ж.-Ф. Рамо, Д. Скарлатті, Г. Телеман. Творчість Дж.Б. Перголезі, Й.-К. Баха, Б. Галуппі, Ф.-Е. Баха, Д. Саммартіні та ін. збагатила галантний стиль новими рисами – природністю, правдивістю, виразністю і наспівністю мелодії та сприяла формуванню віденської класичної школи музичного мистецтва. Галантним стилем також називають рококо, перед-класичним або ранньокласичним стилем.


Музика. Словник-довідник. - Вид. 2-ге, переробл. і доп. - Тернопіль: Навчальна книга. - Богдан, 2009. - 352 с.

Поділитися з друзями

Лічильники

Яндекс.Метрика

Украина онлайн Каталог сайтов «ua24.biz»