В

Ввідний тон

        
  •        Ввідний тон – Нестійкий звук ладу, який розташований на ступінь вище або нижче тоніки і гостро тяжіє до неї.
  • Висхідний (або нижній) ввідний тон – VII ступінь.
  • Низхідний (або верхній) ввідний тон – II ступінь. В разі модуляції значення ввідний тон може набувати будь-який діатонічний або хроматичний ступінь ладу, що визначає роль ввідного тону в музичному розвитку.


Музика. Словник-довідник. - Вид. 2-ге, переробл. і доп. - Тернопіль: Навчальна книга. - Богдан, 2009. - 352 с.

Поділитися з друзями

Лічильники

Яндекс.Метрика

Украина онлайн Каталог сайтов «ua24.biz»