знову перевірено. Завдяки цій роботі вдалося виявити нові дані про родовід композитора, про його зв’язки з Україною. На жаль, через брак багатьох документальних матеріалів недостатньо висвітлюються такі періоди життя Бортнянського, як дитинство в Глухові, навчання в Італії, останні роки життя. Ми обмежуємося лише припущеннями, гіпотетичними міркуваннями, намагаємося накреслити головні віхи його життя й діяльності на основі відомих першоджерел.

М. Фіндейзен справедливо відзначав «абсолютну нерозробленість біографії» композитора (128, 1917, № 29-ЗО). 1 все-таки деякі питання її, наприклад, з’ясування походження Бортнянського, його предків, висвітлено нами досить повно завдяки ряду біографічних даних. Так, у нарисі Д. Долгова повідомляється, що прадід Бортнянського – Дмитро – був родом «з царства Польського.., народився у старостві Бецькому»1 (56, с. 17). Це староство з центром Беч (Biecz) було розташоване у Краківському воєводстві (нині Горлицький повіт Жешувського воєводства ПНР). За старовинними легендами там жили біси, від чого начебто й пішла його назва. Місто славилося своєю торгівлею та промисловістю і було навіть суперником Кракова. Економічний розквіт староства Бецького супроводжувався жорстокою експлуатацією селян, ремісників, наймитів, які тікали в ліси Карпатських гір і повставали проти своїх хазяїв.

Антифеодальний рух повстанців на початку XVII століття посилився. Однак їх розрізнені стихійні виступи придушувалися польською владою. Так, у 1614 році було страчено одразу 12 опришків, і від того часу Беч набув сумної слави постачальника катів для всієї Польщі, оскільки він став головним пунктом їх навчання.

Якою мірою події тих часів торкнулися далеких предків Бортнянського, можна лише здогадуватися. В усякому разі останні належали, очевидно, до імущих прошарків населення. Д. Долгов повідомляє, що прадід композитора Дмитро одержав у спадщину від свого батька кілька сот десятин землі, а якщо врахувати, що кожна сотня десятин дорівнювала 109,25 га або (за іншими мірами) 145, 89 га, то виходить солідна цифра, яка говорить про

___________________

  1. Староство у Польщі – невеликий земельний наділ, який король давав у довічне володіння старостам, покликаним охороняти кордони.

10

Д.С. Бортнянський (головна)

Лічильники

Яндекс.Метрика

Украина онлайн Каталог сайтов «ua24.biz»